Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle postní – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 13.3.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 341
Zpět do rubriky
Ježíš řekl Nikodémovi: 14„Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. 16Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. 18Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“(Jan 3,14-21)
 
K tématu
 
Je to předobraz ale také proroctví a příslib, který nebylo snadné pochopit. Proto vysvětluje Ježíš Nikodémovi (Jan 3,13-17), že „jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný“. Bronzový had byl tedy předobrazem Ježíše na kříži.
Proč ale Pán přijal tento tak ohavný a špatný obraz? Jednoduše proto, že přišel, aby na sebe vzal všechny naše hříchy a stal se největším hříšníkem, ačkoli se žádného hříchu nedopustil. A Pavel nám říká: „Stal se pro nás hříchem“. Převzal tak tento obraz hada. Je to ohavné! Stal se hříchem, aby nás spasil. Takový je význam poselství dnešní bohoslužby slova. Je to Ježíšova cesta.
Bůh se stal člověkem a vzal na sebe hřích (…) Ježíš sám sebe zničil, stal se kvůli nám hříchem, ačkoli hřích nepoznal. Můžeme říci, že se stal jakoby hadem.
Když si prohlížíme Ježíše na kříži - jsou to krásně namalované obrazy - realita je jiná. Byl celý roztrhaný, zakrvácený našimi hříchy. Touto cestou se vydal, aby přemohl hada na jeho území. Dívejme se na Ježíšův kříž, ale nikoli na umělecká, pěkně zhotovená díla, nýbrž na realitu, na to, čím byl kříž v té době. Sledujme jeho cestu a Boha, který sám sebe zmařil. Také to je křesťanova cesta. Pokud chce křesťan postupovat vpřed cestou křesťanského života, musí se ponížit, jako se ponížil Ježíš. Je to cesta pokory, ale znamená také snášet pokořování, jako je snášel Ježíš.
papež František – kázání z Domu sv. Marty 14. 9. 2015
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle postní - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.