Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

6. neděle velikonoční – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 8.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 316
Zpět do rubriky

 Ježíš řekl svým učedníkům: 9„Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. 12To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. 14Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. 15Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. 17To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15,9-17)

K tématu

Bůh nám jde naproti tam, kde jsme       
Když jsem vstupoval do jezuitského noviciátu, netušil jsem, co znamená mít „vztah“ s Bohem. Jako novici jsme o tom slyšeli dost často, ale nevěděl jsem, co mám udělat, abych tento vztah navázal. Co to znamená?
Mým největším omylem byla představa, že než se budu moci přiblížit k Bohu, budu se muset změnit. Tak jako mnozí začátečníci v duchovním životě jsem se i já cítil být nehodný přiblížit se k Bohu. Proto se mi zdálo nepřístojné snažit se modlit. „Co musím udělat předtím, než navážu vztah s Bohem?“ zeptal jsem se Davida Donovana.
„Nic,“ odpověděl. „Bůh se s tebou setká tam, kde jsi.“
To bylo osvobozující poznání. I když nás Bůh volá neustále se měnit a růst, i když jsme nedokonalí a občas hříšní lidé, Bůh nás miluje takové, jací jsme, i teď. Indický jezuita Anthony de Mello říká: „Nemusíme se změnit, aby nás Bůh miloval.“ To je jeden z nejdůležitějších pohledů, který přináší první týden Duchovních cvičení svatého Ignáce: Jsme milováni dokonce i v naší nedokonalosti. Bůh už nás miluje.
Křesťané můžou tento postoj zřetelně vidět v Novém zákoně. Ježíš často vyzývá lidi, aby se obrátili, aby přestali hřešit, aby změnili své životy, ale neodkládá setkání s nimi na dobu, dokud to neudělají. Vstupuje do vztahu s lidmi v tom stavu, v jakém je najde. Setkává se s námi tam, kde jsme, a s takovými, jací jsme.
To můžeme chápat i jinak. Nejenže Bůh touží mít nyní s námi vztah. Boží způsob vztahu s námi dokonce často závisí na tom, kde se právě v životě nacházíme!
Hledáme-li štěstí hlavně ve vztazích s druhými lidmi, může to být způsob, jak se s námi bude chtít Bůh setkat. Hledejme Boha skrze přátelství! Jsme-li rodiči, Bůh se s námi může setkat prostřednictvím syna či dcery (nebo vnoučat). Nedávno mi někdo řekl, že se mu nedaří vzbudit v sobě vděčnost. Když jsem se ho zeptal, kde se nejsnáze setká s Bohem, tvář se mu ihned rozjasnila a zvolal: „V mých dětech!“ Tak snadno našel Boha, když věděl, kde má hledat!
Máte rádi přírodu? Hledejte Boha v moři, na obloze, v lese, na polích, v řekách. Vnímáte svět prostřednictvím určité činnosti? Hledejte Boha ve své práci. Obdivujete umění? Běžte do galerie, na koncert nebo do kina – a hledejte Boha tam.
Bůh se s námi může setkat kdekoli.
James Martin – Jezuitský návod (téměř) na všechno
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 6. neděle velikonoční - cyklus B z předchozích let najdete zde.