Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Seslání Ducha Svatého – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 22.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 226
Zpět do rubriky
26Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. 27Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. 12Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. 13Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. 14On mně oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. 15Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)
 
K tématu
 
Rádi bychom přeskočili mezistupně.
Jsme netrpěliví z toho, že jsme na cestě k něčemu neznámému, něčemu novému.
A přece, zákonem každého pokroku je nutnost překonat určitá stadia nestability - a to může trvat velmi dlouho.
Myslím, že stejně je to i v tvém případě; tvé myšlenky dozrávají postupně - dovol jim růst, nechej je formovat se bez nepřiměřeného spěchu. Nesnaž se na ně tlačit, jako kdybys už dnes mohl být tím, co čas (to znamená milost a okolnosti závislé na tvé dobré vůli) z tebe udělá zítra.
Jen Bůh ví, co přinese tento nový duch, který se v tobě postupně formuje.
Věř našemu Pánu, že jeho ruka tě vede, a přijmi obavu z pocitu napětí a neúplnosti.
James Martin – Jezuitský návod (téměř) na všechno
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Seslání Ducha svatého - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.