Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

27. neděle v mezidobí - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 3.10.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 120
Zpět do rubriky
2Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. 3Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ 4Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ 5Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! 6Na začátku při stvoření však Bůh‚ učinil lidi jako muže a ženu‘. 7‚Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, 8a ti dva budou jeden člověk.‘ Už tedy nejsou dva, ale jeden. 9A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 10V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. 11Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. 12Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ 13(Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. 14Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 15Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ 16Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,2-16)
 
 
K tématu
 
JEDNOTĚLEC
Po chodníku ve městě si pomalu vykračoval podivný dvouhlavý čtvernožec. Občas si pomáhal holí. To si dva starouškové razili cestu do obchodu, k pekaři, do kostela.
Zdálo se, že musejí každou chvíli upadnout. Ale kdepak: když zakopla ona, podržel ji on, když se zakymácel on, podepřela ho ona.
Šli jako jedno tělo, jako jedno podivné stvoření zdravil kolemjdoucí. Obě hlavy se ukláněly na pozdrav a usmívaly naráz.
Zastavovali se vždycky na stejném místě: ve stínu lípy, aby popadli dech.
V létě si sedli na lavičku a dali si zmrzlinu. Jednu zmrzlinu dvěma lžičkami.
A pak šli dál. Napřed hůl a pak oni, razili si cestu zástupem a mizeli v dálce. Pokojní, zdvořilí, pevně spojení, jeden o druhého opření ve vlnobití světa.
 
Bruno Ferrero – Útěcha pro duši
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 27. neděle v mezidobí - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.