Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

32. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 7.11.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 158
Zpět do rubriky
38Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, 39první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; 40vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ 41Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. 42Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. 43Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. 44Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ (Mk 12,38-44)
 
K tématu
 
Carlo měl velmi blízko zejména k těm nejchudším. Neustále opakoval, že „lidé, kteří mají hodně peněz a vznešených titulů, by se neměli vytahovat a ponižovat ostatní“. Říkal také, že „vznešené tituly a peníze jsou jenom cáry papíru. To, co je v životě důležité, je vznešenost duše neboli láska k Bohu a k bližnímu.“ Jeho pokora, velkorysost a lidskost se nedokáže v klidu dívat na žádný druh sociální nespravedlnosti, neboť „všichni lidé jsou Boží tvorové“.
Nikola Gori – Blahoslavený Carlo Acutis
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 32. neděle v mezidobí - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.