Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vyhodnocení soutěže o ceny – „Listopad s Lukášem“

Ilustrace
Zveřejněno: 14.12.2010
Autor:
Přečtení: 3175
Zpět do rubriky
14. prosince 2010
 
Dnes bylo nezávislou čtyřčlennou losovací skupinou rozhodnuto o výhercích listopadové soutěže týkající se Lukášova evangelia. Losování proběhlo s tímto výsledkem:
 1. cena – Jeruzalémská Bible – výherce: Roman Tomek
 2. cena – Slovo a život (Raniero Cantalamessa) – výherce: Zuzana Běhalová
 3. cena – Jeruzalémské meditace (Józef Augustyn) – výherce Zdislava Švehlová
Soutěže se účastnilo 30 čtenářů webu vezmiacti.cz, 23 z nich zodpovědělo otázky bez jediné chyby. Pro zajímavost uvádíme správné odpovědi:
 1. Která slova vyslovil Ježíš v Lukášově evangeliu bezprostředně před svojí smrtí na kříži?
  Odpověď: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“
 2. Kolik jmen obsahuje Ježíšův rodokmen v Lukášově evangeliu?
  Odpověď: 77 jmen
 3. Jak Petr coby mluvčí apoštolů odpověděl na Ježíšovu otázku: „za koho mě pokládáte vy?“
  Odpověď: „Za Božího Mesiáše!“
 4. Koho Ježíš nazval „liškou“?
  Odpověď: Herodes Antipas
 5. Které národnosti byl člověk, který po svém uzdravení z malomocenství se vrátil k Ježíšovi, aby mu poděkoval?
  Odpověď: Samaritán
 6. Kolik dní v týdnu se postil zbožný farizej?
  Odpověď: dva
 7. Na kolik lidí spadla věž v Siloe podle svědectví Lukášova evangelia?
  Odpověď: 18
Další soutěže můžeme očekávat v roce 2011.