Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Marek Orko Vácha v Brně - Tři dny křesťanské spirituality - 13.-15.5. 2011

Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství Vás srdečně zvou na
 
TŘI DNY KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY.
 
Hostem bude známý autor literatury o křesťanství, etice a úctě k životnímu prostředí
 
MAREK ORKO VÁCHA
 
Termín: 13. - 15. května 2011
Místo: Aula Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85
 
Program:
 
Pátek 13. 5. ve 20:00
Křesťanství a evoluční myšlenka
Na začátku 21. století již nejde o to, dokazovat si více nebo méně křečovitě, že věda s vírou si neprotiřečí. Osou přednášky bude několik témat nabídnutých k inspiraci, jak mohou současné poznatky přírodních věd prohloubit křesťanskou spiritualitu. Zejména dějiny Země a příběh života na naší planetě se mohou stát téměř nevyčerpatelným
zdrojem vědomí nesamozřejmosti, vědomí toho, co je za-zrakem.
 
 
Sobota 14.5. v 9:00
Mezi hříchem a svatostí
CELODENNÍ REKOLEKCE
Meditace na témata knih Genesis a Exodus. Rekolekce bude zakončena společným slavením mše svaté asi v 16:00. Sobotní program je třeba absolvovat celý. Oběd pro zájemce bude možné objednat a zakoupit přímo na místě (v sobotu před začátkem programu). Po celou dobu programu bude možno zakoupit veškeré dostupné knihy Marka Orko Váchy i další knihy duchovní literatury.
 
 
Neděle 15.5. (Změny v programu!)
v 9:00
Mše svatá v kostele u sv. Tomáše na Moravském náměstí,
  v 10:30
Autogramiáda v knihkupectví Cesta
 
Na žádný z programů není třeba se přihlašovat - vstup volný. Vstupné dobrovolné - na pokrytí nákladů na program.
 
 
P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
je přednostou Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Přednáší na fakultě sociálních studií v Brně. Je autorem řady knih a článků (knihy Tančící skály, Šestá cesta, Modlitba argentinských nocí a další). Jako teolog a kněz působí mezi studenty ve farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze.