Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Dny Bible 2011

Ilustrace
Zveřejněno: 5.11.2011
Autor: Administrátor
Přečtení: 2900
Zpět do rubriky
Letošní Den Bible připadá na neděli 13. 11. 2011. Tento den nás má upozornit na důležitost Božího slova. Návrhy, jak tento den slavit najdete na webových stránkách Českého katolického biblického díla.

Sbírka této neděle je určena na podporu biblického apoštolátu. Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v České republice sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos již po devatenácté se uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Zimbabwe, Súdánu a Mosambiku. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekt v Republice Kongo. Více o těchto projektech najdete na webových stránkách České biblické společnosti.

České katolické biblické dílo (ČKBD) bylo zřízeno v rámci římskokatolické církve v České republice. V katolické církvi byl silným impulsem ve vztahu k Bibli Druhý vatikánský koncil. Předposlední kapitola sněmovní konstituce „O Božím zjevení" obsahuje výzvy k praktickému docenění Božího slova v životě věřících. Zmiňuje se mimo jiné o „vhodných vzdělávacích zařízeních a jiných prostředcích". Prvotní snahou těchto institucí je vydávat překlady bible do mateřských jazyků. Usilují také o šíření Bible a pomůcek k porozumění biblickému textu. České katolické biblické dílo nabízí pomůcky a další materiály pro práci s Biblí. Podrobné informace včetně možností objednání naleznete na jejich webových stránkách.