Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Osvětlení symboliky loga programu Vezmi a čti

Ilustrace
Zveřejněno: 15.9.2010
Autor:
Přečtení: 9132
Zpět do rubriky

Logo našeho programu Vezmi a čti skrývá několik menších i větších záhad. Proč jsou tvary takové a ne jiné, proč barva je právě červená a zelená? Nechal bych toto s klidem na čtenáři, aby sám měl možnost přemýšlet, zapojit svou představivost a objevil tak třeba i více, než jsme při tvorbě grafiky zamýšleli my. Záhada nejviditelnější – tajemný nápis v zelených vlnočárách – budiž ale odhalena!

Z průčelí brněnské katedrály svatých Petra a Pavla tiše promlouvá k příchozím velký zlatý latinský nápis z Matoušova evangelia:

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi...

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
(Mt 11,28-30)

Právě začátek tohoto textu je – v původní řečtině – uvedený na světlezeleném poli loga Vezmi a čti. Chce nám nově připomenout, že celá naše diecéze, každá farnost i každý věřící člověk stojí na Božím slově, je znovu k Božímu slovu zván i Božím slovem občerstvován a osvobozován od tíživých břemen.