Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Pastýřský list k přípravám 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje

Ilustrace
Zveřejněno: 3.9.2010
Autor: Administrátor
Přečtení: 4382
Zpět do rubriky

Biskupové rozhodli o konání pastorační přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, které nás čeká v roce 2013. Při všech bohoslužbách na 2. neděli postní byl 28. února 2010 čten pastýřský list, kterým se vyhlašuje pastorační program přípravy tohoto výročí.

Pastýřský list, kterým se vyhlašuje pastorační program přípravy na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

Milovaní bratři a sestry,
 
vstupujeme do postní doby, která má být dobou intenzivnějšího duchovního života. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku – Velikonoce. Současně chceme dnes zahájit delší přípravu na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Víme, že oslava cyrilometodějských výročí před 150 lety znamenala velké náboženské i národní probuzení. Před padesáti lety byla tichým, ale mocným, povzbuzením pro utlačenou církev. I dnes můžeme tato výročí využít k oživení církve v nových podmínkách. Cílem naší přípravy je tedy takové oživení a prohloubení naší víry, aby z ní měla užitek i občanská společnost, která potřebuje obrodu.
 
V pastoračním programu přípravy, který vyhlásila biskupská konference, je jmenováno pět základních bodů, které se týkají obrody a prohloubení křesťanského života a také dokončování již začatých děl. Jsou pojmenovány takto: 1. Písmo svaté, 2. Homilie, 3. Katecheze, 4. Plenární sněm, 5. Zbožnost. Na všech budeme pracovat tak, jak komu přísluší. Dnes zahajujeme přípravu na výročí počátku našeho křesťanského a kulturního života, který je spojen s dílem soluňských bratří. Do cyrilometodějského výročí zbývají necelé čtyři roky. Tuto dobu rozdělíme na necelý vstupní rok a následné tříletí.
 
Vstupní rok, tj. tento, chceme věnovat Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu slovu, které našim předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři Cyril a Metoděj. Dnes se můžeme radovat z nového vydání Písma svatého určeného především odborníkům s názvem Jeruzalémská Bible. Během přípravy vyjde i liturgický překlad, na který jste zvyklí z kostela. Všem věřícím doporučujeme, aby zvláště v tomto roce často otevírali Písmo svaté, především evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému mistru, budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci se budeme snažit uvádět jeho slova v činy. Nabídneme vám různé biblické programy, například způsob společného čtení Písma v malých společenstvích, kde se můžeme učit Božímu slovu správně naslouchat a porozumět i vzájemně se povzbudit duchovními zkušenostmi s Boží mocí v jeho slově. V této zkušenosti s Písmem svatým budeme pokračovat i v dalších letech.
 
Tříletí opřeme o to, co křesťana charakterizuje, tj. co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli a čemu nás učili. Nikdo z nás se křesťanem nenarodil. Křesťanem se z Boží milosti každý stal. Stalo se tak ve křtu, a proto se budeme zabývat těmi sliby, které při něm zazněly a které každoročně o Velikonocích obnovujeme. První rok věnujeme svátosti křtu, druhý biřmování a třetí svátosti eucharistie.
 
Křesťan nežije dva oddělené životy – běžný civilní život a vedle toho život náboženských úkonů. Žijeme jen jeden celistvý život. Jedině tehdy, když do každého okamžiku, každého počinu a slova pronikne Duch lásky, který k nám přichází ve svátostech, stáváme se pravými a také přesvědčivými křesťany. Teprve, když se takový láskou prozářený a smysl dávající život promítne do našeho okolí, můžeme mluvit o tom, že druhým přibližujeme samotného Boha, či spíše, že je přibližujeme k Bohu.
 
Půst je doba příhodná pro nový začátek, pro práci na sobě, pro vlastní posvěcování i odříkání. V tom smyslu doporučujeme i zapojení do Postní almužny pořádané Charitou. Přejeme vám, abyste dokázali pokud možno denně si udělat chvilku ztišení, na kterou se budete těšit, chvilku setkání s Ježíšem, kdy v duchu usednete k jeho nohám jako jedni z učedníků a přečtete si několik řádků z evangelia. Přijměte je jako adresovaná právě vám a pokuste se osobně Pánu odpovědět. Možná při tom vzniknou otázky, možná něčemu neporozumíte. Pak to vezměte jako výzvu k dalšímu hledání. Tak půjdeme za Kristem společně a věříme, že už velikonoční oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství bude pro nás novým obdarováním.
 
Na společnou cestu všem ze srdce žehnám
 
Váš biskup Vojtěch
a ostatní biskupové Čech a Moravy