Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Program Vezmi a čti celou Bibli

Ilustrace
Zveřejněno: 29.7.2013
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 27490
Zpět do rubriky

aktualizováno 29.12.2014

           Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to  čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible. Během dvou let přečtete celou Bibli.
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zve ke společné četbě celé Bible ve videopozvánce. V rámci programu budeme číst denně poměrně krátkou část Bible, kterou dokáže přečíst snad každý (cca 3 kapitoly denně).
Čtenáři Bible se mohou ve farnostech scházet a bavit se o tom, co objevili a popř. se zeptat na nejasnosti, které jim při četbě vyvstaly. Poproste vašeho kněze, aby vám odpověděl na vaše otázky.
          Rozpis četby jsme připravili na základě knížečky pod názvem Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku pražského biblisty Angela Scarana S.S.L. Th.D. (s laskavým svolením Nakladatelství Paulínky). Vybíráme několik myšlenek z úvodu knihy:
Proč vůbec chtít nějaký plán čtení Písma? Bibli lze samozřejmě číst různými způsoby – a ideální je ta metoda, která mě nejvíce obohacuje. Určit si k četbě pravidelný čas je dobré předsevzetí, zkušenost však ukazuje, že je velmi těžké nalézt způsob, jak přečíst celou Bibli a jak v tomto úmyslu vytrvat. Výhoda plánu spočívá právě v tom, že nás donutí k věrnosti a k vytrvalosti. Lépe řečeno – je to dobrá pomůcka, která může motivovat k soustavné četbě Písma dotažené až do konce, k četbě Písma vedené nikoli náhodou a namátkou, ale podle určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství. Plán usnadní přečíst celou Bibli, a to včetně deuterokanonických knih. Plán četby je uspořádán s ohledem na hledisko chronologické, exegetické a pastorační.
Starozákonní čtení střídá četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý zákon. Tak např. Genesis střídá Evangelium podle sv. Marka, které tvoří jádro a počátek novozákonní zvěsti. Následuje list Židům, který nám očima Nového zákona přibližuje význam starozákonních liturgických pravidel – obsažených v Levitiku. Skutky apoštolů předkládají dějiny lidu novozákonního, navazující ovšem na dějiny lidu starozákonního. List Galaťanům ukazuje základ křesťanského života – víru. Z ní pak mají plynout skutky, jak podtrhuje následující Deuteronomium.
Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost, která by narušila dlouhé pasáže knih historických. A proto jsou starozákonní knihy prokládány novozákonními spisy, po částech se čtou knihy mudroslovné a žalmy, opět střídány novozákonními spisy a proroky. Bezprostředně za sebou jsou naopak uváděny listy napsané stejnému adresátovi, aby vynikla jejich obsahová podobnost.
Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen času na reflexi a rovněž na závěr každého měsíce je ponecháno několik dnů volna. Ať už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným anebo třeba k dohnání skluzu, který by jinak mohl odradit od dalšího čtení.
Přáním autora a cílem tohoto plánu je, aby se Boží slovo stalo opravdu naším každodenním pokrmem. (Srov. Angelo Scarano: Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku)
 
Prakticky si můžete vybrat z několika možností, jak číst:
1.  Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno (od 7.10. 2013) objeví daný biblický úryvek pro příslušný den (podle ČEP – Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona si můžete navíc poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Text ČEP i nahrávky jsou publikovány s laskavým svolením České biblické společnosti.
2.   Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se najdete ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:
a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;
b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
Můžete číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: ČEP (obsahuje úvodní poznámky k příslušné knize), Jeruzalémskou Bibli (obsahuje podrobnější poznámky a vysvětlivky) nebo jiné překlady. Zkratky biblických knih jsou uváděny podle ČEP.
3.  Denně vám můžeme e-mailem zasílat odkaz na text k přečtení. Nutná je registrace. Po odeslání formuláře vám přijde na zadanou emailovou adresu ověřovací zpráva.
4.  Můžete využít veřejný kalendář Vezmi a čti celou Bibli pro Google kalendáře a nastavit si např. automatické denní upozornění.
5.   Pokud jste uživateli telefonu s operačním systémem Android, tak máte možnost číst Písmo svaté - Vezmi a čti celou Bibli - i v mobilu. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz naleznete Návod na přidání plánu čtení do aplikace And Bible.
Před četbou doporučujeme prosit Ducha Svatého v modlitbě o pochopení textu, který se chystáme číst a podobně po skončení četby doporučujeme některou z modliteb, abychom ze čteného slova dokázali žít.
Přípravou na souvislé čtení Písma svatého mohou být publikace (některé zdarma dostupné na internetu):
Dei verbum – Věroučná konstituce II. vatikánského koncilu o Božím zjevení:);
Mnoho hlasů - jedna víra – Felix Porsch, vydal Zvon – uvedení do Nového zákona;
     
Při všech navržených možnostech četby jsme stále v silném tichém spojení s dalšími čtenáři, kteří ten den čtou stejné čtení jako já a to dává vnitřní podporu – nejsem v tom sám. Můžeme se podporovat vzájemnou vytrvalostí i modlitbou. I v případě, že se na nějaký čas zastavím na místě, můžu se později k biblickým poutníkům opět přidat a podle vlastní libosti dohnat, co zameškám.
 
      Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu z četby Bible odnést moudrost a sílu pro každý den.
 
 
„Stejně jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství vzrůstá život církve, tak smíme doufat v nový podnět pro duchovní život ze zvýšené úcty k Božímu slovu, které „trvá na věky“(Dei verbum, 26)“.