Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Listopad s Lukášem

Ilustrace
Zveřejněno: 24.10.2010
Autor:
Přečtení: 2661
Zpět do rubriky

 25. října 2010


Přečtěme si souvisle během jednoho měsíce Lukášovo evangelium – provázelo nás v letošním roce při nedělních bohoslužbách.
 
Máme zkušenost, že pro zahájení velkého díla je důležitý začátek, start, dobrý nástup. Jestliže se někteří z nás rozhodneme – skrze program Vezmi a čti – přečíst si celou Bibli, potřebujeme dobře začít. Nabízí se tu jedna zajímavá příležitost, kdy se při našem čtení Božího slova můžeme rozběhnout na tuto dlouhou trať, řekněme zahřívacím kolečkem. V listopadu totiž končí liturgický rok 2009-2010, a v něm jsme o nedělích četli především z Lukášova evangelia (cyklus C). Proč tedy nevyužít právě tohoto krásného evangelia jako vstupu do čtení celého Božího slova? Přečtení celého Lukášova evangelního poselství nám připomene v hlubších souvislostech, co jsme během tohoto roku při nedělní liturgii slyšeli. Každý, kdo bude potom chtít kráčet dál po biblických cestách, může – vybaven první zkušeností se souvislým čtením biblických knih – navázat již od ledna 2011, a například podle plánu, který nabídne program Vezmi a čti, dospět až k přečtení celé Bible. Za rok, nebo za dva.
 
Program Vezmi a čti bude nabízet nejen plán čtení, ale také určitou odborně biblickou podporu. I samotný fakt, že daný text nečtu jen já sám, ale spolu se mnou i mnozí další, kteří jsou nadšení pro Bibli, to člověku dává energii a podpoří ho to ve chvíli, kdy začne ochabovat. Společně s touto biblickou jízdou na stránkách Vezmi a čti budou spojeny i soutěže vztahující se k dané biblické knize. Vylosované pisatele správných odpovědí odměníme zajímavými knihami věnovanými Karmelitánským nakladatelstvím.