Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Listopad s Lukášem – jak na to

Ilustrace
Zveřejněno: 29.10.2010
Autor:
Přečtení: 2376
Zpět do rubriky
29. října 2010
Náš záměr – během listopadu si přečíst celé Lukášovo evangelium – je po technické stránce velmi prostý. Toto evangelium má 24 kapitol a listopad má 30 dnů, můžeme tedy postupovat i s určitou rezervou.
Začneme v pondělí 1. listopadu, a každý den, kromě neděle, si můžeme přečíst jednu kapitolu. Neděle je příležitostí k reflexi, můžeme se tedy k vybraným textům vrátit, nebo přečíst si ty části, které jsme snad během pracovního týdne nestihli, případně je v neděli příležitost více věnovat se další stěžejní části programu Vezmi a čti, tedy listu Týden s Božím slovem. Při tomto postupu připadne poslední kapitola na sobotu 27. listopadu, máme tedy bonus tří dnů k větší reflexi přečteného evangelia, tedy čas k hlubšímu porozumění a prožití těch míst v evangeliu, která nejvíce promluvila k našemu srdci.
Dá se předpokládat, že většina bude číst Lukášovo evangelium přímo z vlastní Bible. Někdo používá i digitální aplikaci pro čtení Bible ve svém mobilním telefonu nebo zařízení PDA. Text příslušné kapitoly z Lukášova evangelia bude každý den k dispozici také přímo na stránkách www.vezmiacti.cz, právě v této rubrice.
Na jiném místě těchto stránek najdeme několik metodických textů, které nám mohou pomoci k dobrému čtení Božího slova a předkládají možnosti, jak Boží slovo spojit s modlitbou.
Během měsíce listopadu umožníme návštěvníkům těchto stránek další službu – možnost registrace čtenářů. Čtenáři s registrací se budou moci účastnit soutěže spojené se čtením Lukášova evangelia, výherci dostanou knihy věnované Karmelitánským nakladatelstvím. 
Nyní už nezbývá, než se vzájemně podpořit ke společné četbě Božího slova. Ať nám Hospodin žehná, po všechny dny našeho života.
 
Hospodin ať požehná ti ze Sijónu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem! (Žl 128,5-6)