Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

23. neděle v mezidobí - cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 29.8.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1550
Zpět do rubriky

26„Když někdo přichází ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – neklade až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. ... 33Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14, 25-33)

 


Zkoumejme ve svém srdci! Kolik váhání objevím ve vlastním srdci, pokud jde o uskutečnění odevzdání se, když se modlím modlitbu svatého Ignáce: „Přijmi, Pane, všechen můj rozum, mou vůli, svobodu…“ Nevyvstane ve mně okamžitě: „Ne, milý Pane Bože, dnes ještě ne, radši zítra… Přece mi nemůžeš vzít rozum, abych skončil někde v ústavu. – A má vůle, svoboda – musí to všechno být? Co budeš se mnou dělat pak?“ Neubírají se naše pocity často podobným směrem? Jakmile jde o vydání se, pocítíme, za koho Boha pokládáme a co si o něm skutečně myslíme. Pak zakouším pravdu o mém obrazu Boha: „Bůh, který mi udělá něco takového…! – Ne, tomuto Bohu sloužit nebudu.“ Ale takový Bůh se také pro nás nedá ukřižovat. Náš Bůh se vydal radikálně – mně, člověku. A já váhám vydat sebe sama Jemu. Stále mám strach, že mě bude utiskovat a ponižovat. Ale co by to bylo za Boha, jenž by dělal něco podobného? To přece není Bůh, jehož zjevil Kristus! Buďme upřímní vůči vlastnímu srdci! Nezastírejme své myšlenky a pocity, když říkáme: „Takhle to být nesmí!“ – Přirozeně by to tak nemělo být – a přesto to právě tak je. Ještě stále v sobě pociťuji starou nedůvěru vůči Bohu. Buďme upřímní k svému srdci a přiznejme, jak to doopravdy je, i když nám je už třeba osmdesát! – „Dobře, je to tak. Ještě stále v sobě nosím své chyby. Pak chci žít chudobu nedostatečnosti, aby tato chudoba přitáhla Tvé bohatství a já jí byl s Tvou pomocí schopen!“ – Předpokladem vydání se, který umožňuje Bohu jednat, je vždy svobodné vyznání, kdo jsem.

Hans Buob – Povoláni k vydanosti

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 23. neděle v mezidobí cyklu C z předchozích let najdete zde a také zde.