Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

25. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 16.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1618
Zpět do rubriky

 8bDěti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než děti světla. 9A já vám říkám: Získávejte si přátele nespravedlivým mamonem, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných. (Lk 16,1-13)

 

Kristus chce říci, že opatrnost a prozíravost lidí tohoto světa, se kterou pečují o svou budoucnost, má být křesťanům vzorem k tomu, jak máme pečovat o to, co má věčnou hodnotu. Jinými slovy, je třeba jednat a to se stejnou rozhodností a prozíravostí, snahou a intenzitou, s jakou jednají ve věcech tohoto světa lidé tržního hospodářství, ovšem ne ve stejném duchu.

Pavel Konzbul – Naslouchání

 

Prozíravost je něco jiného než prohnanost. Prozíravost je podle řecké filosofické tradice první z kardinálních ctností; ukazuje na primát pravdy, která se pomocí „prozíravosti“ stává kriteriem našeho jednání. Prozíravost vyžaduje pokorný, disciplinovaný a bdělý rozum, který se nedá ošálit předsudky; nesoudí podle žádostí a vášní, ale hledá pravdu, včetně pravdy nepohodlné. Prozíravost znamená pustit se do hledání pravdy a jednat způsobem, který jí odpovídá. Prozíravý služebník je především člověk pravdy a člověk poctivého rozumu. Bůh nám prostřednictvím Ježíše Krista otevřel okno pravdy, která je-li vydána jenom do našich sil - zůstane často sevřena a jenom částečně transparentní. On nám ukazuje v Písmu svatém a ve víře církve bytostnou pravdu o člověku, která našemu jednání vtiskuje správný směr. První kardinální ctnost služebníka a kněze Ježíše Krista spočívá v tom, že se nechá ztvárnit pravdou, kterou nám ukazuje Kristus. Takto se stáváme lidmi skutečně rozumnými, kteří soudí na základě celku a nikoli na základě nahodilých detailů. Nenechávejme se vést malým okénkem naší osobní chytrosti, ale velkým oknem, které nám Kristus otevřel na celou pravdu, hleďme na svět a lidi a rozpoznáme, co má opravdu v životě cenu.

Promluva Benedikta XVI. - 12. 9. 2009

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 25. neděle v mezidobí cyklu C z předchozích let najdete zde a také zde.