Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

26. neděle v mezidobí - cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 23.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1489
Zpět do rubriky
 31Odpověděl mu: 'Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'“ (Lk 16,19-31)
 
Při meditaci o smrti jsem se připravila jako na skutečnou smrt; udělala jsem zpytování svědomí a prošla všechny své záležitosti tváří v tvář smrti a díky milosti nesly mé záležitosti znamení konečného cíle, což mé srdce pohnulo k veliké vděčnosti Bohu, a do budoucnosti jsem si předsevzala sloužit svému Bohu s ještě větší věrností. Jediné je třeba – aby zcela zemřel starý člověk a začal nový život. Ráno jsem se připravila k přijetí svatého přijímání, jako by bylo poslední v mém životě, a po svatém přijímání jsem si představila skutečnou smrt a pomodlila se modlitby za umírající a později za svou duši „Z hlubin“ a mé tělo je spuštěno do hrobu a řekla jsem své duši: Hleď, co zbylo z tvého těla, hromada bláta a červů – hle, tvé dědictví. (1343)
 
Vidím a je mi jasné, co se se mnou děje; přes starostlivost představených a snahy lékařů se mé zdraví ztrácí a vyprchává, ale nesmírně se raduji z Tvého povolání, můj Bože, Lásko má, vždyť vím, že ve chvíli smrti začne mé poslání. Ach, jak toužím být uvolněná z tohoto těla. Ó můj Ježíši, Ty víš, že ve všech svých touhách chci vždy nacházet Tvou vůli. Sama od sebe bych nechtěla zemřít ani o minutu dříve, ani žít o minutu déle, ani zmenšení utrpení, ani jeho zvětšení, ale přeji si jedině to, co je Tvá svatá vůle. I když je mé nadšení veliké a v mém srdci hoří veliké touhy, přesto nikdy (nic) proti Tvé vůli. (1729)
Faustyna Kowalská – Deníček: Boží milosrdenství v mé duši
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 26. neděle v mezidobí cyklu C z předchozích let najdete zde a také zde.