Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

28. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 7.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1578
Zpět do rubriky

Když jeden z deseti uzdravených zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Ježíš na to řekl: ”Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.” (srov. Lk 17,11-19)

Když se člověk naučí
děkovat i za malé věci,
najde si tak důvod
ke spokojenosti

Čím to je, že někteří lidé
musí neustále dávat najevo
především nespokojenost,
neustále protestovat a reptat?

Když člověk nic nepovažuje za samozřejmé
a naučí děkovat i za malé věci,
najde si tak důvod
ke spokojenosti.

Podle knížky Na minutu s Karlem Herbstem - V Boží blízkosti, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Existuje dar, který je nejlepším znamením opravdové lásky. Je to darování sebe, darování osobního času, naší přítomnosti. Nejvzácnějším a nejkrásnějším darem je mít otevřenou náruč i srdce pro manželku, manžela, pro děti, které touží po naší citové přítomnosti. Jistý manžel mi jednou vyprávěl, že když mu zemřela maminka, dal zaměstnavatel jeho manželce omluvenku z práce pouze na dvě hodiny. Manželka mu tehdy řekla: „Můj manžel se mnou potřebuje být déle než dvě hodiny. Dnes nepřijdu do práce.“ – „V tom případě si uvědomte, že vás mohu propustit.“ – „Můj manžel je pro mě důležitější než zaměstnání.“ A zůstala celý den se svým mužem. Zaměstnavatel ji naštěstí nepropustil. A manžel nikdy nezapomněl na dar blízkosti, který mu jeho žena dala v onen smutný den.

Bruno Ferrero – Vychovávej jako Don Bosco

 

Za udělenou milost buď vděčný, je-li ti odňata, měj trpělivost

Buď vděčný i za maličké dary, a dočkáš se i větších. Považuj ten nejmenší za stejně cenný jako ten největší. A takový dar, který je ostatním pro smích, měj za obzvlášť vzácný. Vezme-li se v úvahu vznešenost dárce, pak nelze žádný dar považovat za skrovný a nicotný. Nikdy není malé to, co dostáváme od Boha nejvyššího. I kdyby to byly tresty a rány, přijímejme je vděčně, neboť vše, co dopustí, aby nás potkalo, se děje pro naši spásu. Kdo si přeje setrvat v Boží přízni, ať je za každou obdrženou milost vděčný. A pokud mu byla odňata, ať je trpělivý. Ať se v pokoře modlí, aby mu byla vrácena, a dává si pozor, aby o ni znovu nepřišel.

Čtyři knihy o následování Krista

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 28. neděle v mezidobí cyklu C z předchozích let najdete zde a také zde.