Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

33. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 10.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1626
Zpět do rubriky
„Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‚Já jsem to!‘ a ‚Ten čas je tady!‘ Nechoďte za nimi! 9Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“
17Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. 18Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. 19Vytrvalostí zachráníte svou duši.
 

Dnes slyšíme v evangeliu, že Ježíšův pohled na jeruzalémský velechrám je dosti skeptický. Židé totiž byli přesvědčeni, že v dějinách již třetí chrám vybudovaný králem Herodem je nezničitelný a potrvá věčně. Je pravdou, že pokud by Římané v roce 70 po Kristu chrám nezničili, asi by patřil mezi sedm divů světa a bylo by jej možné bez problémů opravovat a udržovat z norských či jiných fondů. Problém ale byl v něčem jiném než v náboženském nacionalismu. Židé totiž vycházeli, možná aniž by si to uvědomovali, z jednoduchého principu: „Postavili jsme Hospodinu barák a on je povinen se tam nastěhovat a na věky věků tam přebývat.“ Tato představa ukazuje na touhu člověka ovládat nejen druhé, ale dokonce samotného Boha. Byla a je velkým pokušením nejen pro židy, ale i pro nás křesťany či katolíky. Možná proto Kristus říká: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor…“ Zdá se tedy, že nás nic moc dobrého nečeká. Je pravda, že naše myšlení se v životě potácí mezi opačnými póly, někdy se oddáváme velkému optimismu a jindy se děsíme katastrof. Jak z kaše ven, nám ukazuje dnešní druhé čtení, kde píše Pavel křesťanům do Soluně: „A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.“ Vypjatá nálada očekávání konce světa totiž plodí zmatek a přitahuje nábožensky blouznivé jedince. Ti se dají identifikovat podle apoštola Pavla velice snadno. Jsou neschopni konat normální lidské činnosti a povinnosti. Evangelium vybízí k trpělivosti, říká: „ Trpělivostí zachráníte svou duši.“ To ovšem není výzva k trpělivosti lenocha, který raději trpělivě spí na špatně ustlané posteli, než by slezl dolů a upravil si ji. Daleko více to je trpělivost apoštola Pavla, který sice zvěstuje konec světa, ale přitom pilně vyrábí stany, jako kdyby svět zde měl být věčně.

Pavel Konzbul - Naslouchání

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 33. neděle v mezidobí cyklu C z předchozích let najdete zde a také zde.