Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Krista Krále – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 16.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1690
Zpět do rubriky
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 40Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! 41My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ 42A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ 43Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,35-43)
 

Zloděj v ráji

Jeden zloděj se dostal k nebeské bráně, začal na ni bouchat a volal: „Otevřete!“ Apoštol Petr, který má na starosti klíče od nebeské brány, uslyšel ten lomoz a vydal se k bráně: „Kdo je to?“ „To jsem já!“

„Kdo je to ‚já‘?“ „Zloděj. Nech mě vstoupit do nebe!“ „Tak to ani náhodou. Tady pro tebe nemáme žádné místo!“ Zloděj zakřičel: „A kdo jsi ty, že mi zakazuješ vstoupit?“ „Jsem apoštol Petr!“ „Tebe znám! Ty jsi ten, co ze strachu zapřel Ježíše, ještě než kohout třikrát zakokrhal. Tohle vím velmi dobře, kamaráde!“ Svatý Petr se celý začervenal studem a utíkal hledat svatého Pavla: „Pavle, běž si prosím tě, promluvit s jedním člověkem u brány!“

Svatý Pavel tedy vystrčil hlavu z brány a zeptal se: „Kdopak jsi?“ „Jsem zloděj. Nech mě vstoupit do ráje!“ „Tady není místo pro žádné zloděje!“ „A kdopak jsi ty, že mě nechceš pustit dál?“ „J8 jsem apoštol Pavel!“ „Aha, Pavel! To jsi ty, kdo šel z Jeruzaléma do Damašku, aby tam nechal pozabíjet křesťany! A teď jsi v ráji!“ Svatý Pavel zrudl a celý zmatený se vrátil za svatým Petrem, aby mu všechno povyprávěl. „Musíme k bráně poslat evangelistu Jana,“ řekl Petr. „Ten nikdy Ježíše nezapřel, tak může promluvit se zlodějem!“

Jan tedy přišel k bráně: „Kdo je tam?“ „To jsem já, zloděj. Pusť mě dál, do nebe!“ „Můžeš si tlouct, kolik chceš, zloději. Pro hříšníky, jako jsi ty, tu nemáme místo!“ „A kdo jsi ty, že mě nenecháš vejít dál?“ „Já jsem evangelista Jan!“ „Ach, tak ty jsi evangelista! Proč vůbec podvádíte lidi, vy evangelisté? Vždyť jsi napsal v evangeliu: ‚Tlučte a bude vám otevřeno. Proste a dostanete‘. Už jsou to dvě hodiny, co tady stojím u brány, buším, buším, prosím, ale nikdo mě nenechá vejít dál! Jestli okamžitě nenajdeš nějaké místo v ráji, hned se vrátím zpátky na zem a všem budu vyprávět, že jsi napsal do evangelia lži!“ Jan se vyděsil a nechal zloděje vstoupit do ráje.

Ráj je ve své podstatě otázkou milosrdenství pro všechny!

Pino Pellegrino – Příběhy pro osvěžení duše

Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Ježíše Krista Krále cyklu C z předchozích let najdete zde.