Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle adventní - cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 10.12.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1414
Zpět do rubriky

2Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: 3 „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ 4Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: 5slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. 6A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou.“

Mt 11,2-11

 

Co kdybych mladšího syna potkal já?

My však máme být svědci, nikoliv policajti, průvodci, a ne soudci, přátelé, nikoliv špehové. (…)

„Člověka dokáže osvobodit od hříchu jedině poznání, že Bůh na něj opravdu pohlíží jako na svého syna, ať už zhřešil jakkoli. Pokud člověk má tuto synovskou víru, pramen zla jednoduše vyschne“ (J. Tiger).

Když marnotratný syn padl otci do náručí, byl už uzdraven. Já, jeho starší bratr, jsem se vždy považoval za boháče, ale teď musím uznat, že on je bohatší než já. Je bohatší o srdce prohloubené utrpením a o svou drsnou životní zkušenost. Je z něj boháč, protože v otcově odpuštění našel pravou lásku.

Alessandro Pronzato – Provokující evangelia, KNA 2012

Mám v sobě skutečně Ježíšovo smýšlení? Dokážu vidět znamení, která jsou okolo mě? Nebo mám svoji jasnou představu, co, kdy, jak se má stát, a snažím se pouze soudit, trestat…?

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle advetní cyklu A z předchozích let najdete zde.