Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle adventní - cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 16.12.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1570
Zpět do rubriky

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. 19Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně s ní rozejít. 20Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ 22To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: 23 „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená ‚Bůh s námi‘." 24Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.(Mt 1,18-24).

V rodině, „kterou lze nazvat domácí církví“ (Lumen gentium, 11), zraje první zkušenost církve coby společenství osob, v němž se skrze milost zrcadlí tajemství Nejsvětější Trojice. „Zde se učí, jak je práce těžká i radostná, učí se bratrské lásce, velkodušně odpouštět znovu a znovu, a především uctívat Boha prostřednictvím modlitby a oběti vlastního života“ (Katechismus katolické církve, 1657).“

Krása vzájemného a bezpodmínečného obdarovávání se, radost z rodícího se života a láskyplná péče všech členů rodiny, od těch nejmenších až po pokročilé věkem, jsou některé plody, které činí odpověď na povolání rodiny jedinečnou a nenahraditelnou, a to jak pro církev, tak pro celou společnost.

papež František – Amoris laetitia, Paulínky 2016

Je i v mém případě rodina domácí církví? Co jsem se naučil ve své rodině? Jsem za to vděčný Pánu a snažím se to předávat i dál?

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle advetní cyklu A z předchozích let najdete zde.