Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 14.1.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1324
Zpět do rubriky

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! 30To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. (Jan 1,29-34)

Jan Křtitel pokorně uznal důstojnost Ježíše a vyznal Ježíšovo výsadní postavení.

 

„Začátek veškeré svatosti je pokorně přijmout, že bez Boha nic nezmůžeme, ale naopak s ním, v něm a skrze něj je možné všechno." Terezie z Lisieux

…přehnané naléhání na „má práva, mé výsady“ nakonec vede ke svízelnému duchovnímu a emocionálnímu neduhu – sebelítosti. Toto sebestředné lízání si ran, přemítání o tom, kdy a jak jsem byl přehlížen, nedoceněn a nepochopen – pozor! Tady si přímo říkáme o pád – v oblasti sexuality, alkoholu, škodlivého spolčování se s druhými, kteří se připojí k našemu negativnímu, cynickému, malichernému reptání, jaké zvlášť postihuje kleriky trpící dojmem, že byla dotčena jejich práva.

Pokora nás učí dát všemu ten správný rámec. Pomáhá nám si uvědomit, že si ve skutečnosti nezasloužíme nic a že pocty, pozornost a prestiž jsou koneckonců nebezpečné skutečnosti, jimž je lepší se vyhnout. Slovy svatého Pavla: „Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným, než křížem našeho Pána Ježíše Krista.“

Přemrštěný důraz na vlastní práva je znakem přílišného soustředění se na vlastní já, což je přesný opak toho, jak by to mělo vypadat. Matka Tereza se svou typickou prostotou říká, že klíčem k radosti, je správné pořadí životních priorit: Ježíš – druzí – já.

Timothy Dolan – Kněží pro třetí tisíciletí

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.