Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle postní - cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 17.3.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1579
Zpět do rubriky

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. 6Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne. 7Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“

13Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude mít opět žízeň. 14Kdo by se však napil vody, kterou má dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“(Jan 4,5-42) 

 

 

Zde se symbolika  studny spojuje s izraelskými dějinami spásy. Už při povolání Natanaela se Ježíš zjevil jako nový, větší Jakub: Jakub viděl v noční vizi nad kamenem, který měl pod hlavou jako polštář, vystupovat a sestupovat Boží anděly. Ježíš Natanaelovi předpovídá, že jeho učedníci uvidí nebe otevřené a anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka (1,51). Tady u Jakubovy studny potkáváme Jakuba jako velkého patriarchu, který touto studnou daroval vodu, základní životodárný element. Ale v člověku je větší žízeň – přes vodu ze studny, protože hledá život, jenž přesahuje biologickou sféru.

Joseph Ratzinger – Ježíš Nazaretský

 

Jak vnímáme postní dobu? Když máme žízeň, stačí nám jen si vzpomenout na vodu, když máme vodu na dosah ruky? Jistě ne. Pokud jsme ochabli v počáteční horlivosti Popeleční středy po duchovním růstu, je třeba znovu se nadechnout k další cestě k velikonoční obnově křestního vyznání. Povzbuzením nám může být dnešní rozhovor Ježíše se samařskou ženou. Můžeme počítat s Ježíšovou úctou ke každému člověku, ale musíme být také připraveni, že nám ukáže, co vlastně naše duše potřebuje. Jediným rozhovorem dokázal Ježíš vrátit sebeúctu a dát smysl životu samařské ženě unavené neuspořádaným životem a každodenními povinnostmi a těžkostmi a napojit její duši živou vodou. Otevřel její nitro víře.

Na každého z nás čeká Ježíš na nějakém místě, u nějaké studny, která sama o sobě nemůže odstranit žízeň naší duše, aby i nám znovu otevřel pramen živé vody a vrátil naší víře svěžest první lásky. Uděláme si pro něj čas?

Jiří Mikulášek - Malý průvodce postní dobou - 2017

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle postní – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.