Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

5. neděle postní - cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 30.3.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1338
Zpět do rubriky

Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky. Jan 11,1-45

 

 „Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se. Má otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála. „Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“

Renzo Allegri – Matka chudých

 

Smrti těla se bojí každý člověk, smrti duše jen málokdo.

O smrt těla, která určitě jednou přijde, se starají všichni a snaží se, aby nepřišla. Člověk, který jednou umřít musí, se stará, aby nezemřel, a člověk který má žít věčně, se nestará, aby nehřešil. A když se namáhá, aby nezemřel, namáhá se zbytečně, neboť jen docílí odkladu smrti, ale nevyhne se její nevyhnutelnosti. Když se však vyhýbá hříchu, nebude mít žádnou starost a bude žít věčně.

 Sv. Augustin

 

Ke vzkříšení u mě dochází, kdykoliv po selhání nezůstanu ležet, kdykoliv po nějakém neúspěchu nerezignuji, kdykoliv se po nějakém ztroskotání nevzdám, nýbrž začnu zase od začátku, v důvěře, že sám Kristus mne vezme za ruku a napřímí mne. A vzkříšení na mne bude čekat, až umřu. Smrt není konec, nýbrž začátek nového života, nové svobody, nové lásky, která ukojí všechnu mou touhu po lásce.

Anselm Grün – Exercicie pro všední den

 

„Tvůj přítel Lazar je nemocen!“ – „Přijdu a uzdravím ho!“ Kéž bychom měli vždy tak důvěrný vztah k Ježíši, že by nebylo třeba více slov! Musíme ovšem počítat s tím, Ježíš klade na své přátele velké nároky. Nechá své přátele trpět a Lazara zemřít. Bude to však požehnané utrpení. Dovede Martu až k vyznání: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ V tom je naprostá oddanost.

Když byl Lazar vzkříšen z mrtvých, mnozí lidé uvěřili. Tak se stalo utrpení Ježíšových přátel účastí na budoucím utrpení Mesiáše. Také my přijetím každého kříže se stáváme Ježíšovými spolupracovníky na díle vykoupení.

Jiří Mikulášek - Malý průvodce postní dobou - 2017

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 5. neděle postní – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.