Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

6. neděle velikonoční – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 20.5.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1281
Zpět do rubriky

Ježíš řekl svým učedníkům: 15„Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. 16A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: 17Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. 18Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. 19Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. 20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. 21Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,15-21)

 

Člověk potřebuje Písmo, protože ještě nevlastní Ducha svatého, který od nás vzdaluje omyly. Jakmile se jednou člověka zmocní Duch svatý, jeho učení v člověku zakoření místo zákona vyrytého do kamenných desek. Bude tajemně veden Duchem a nebude potřebovat žádnou pomoc zvenčí. Dokud se srdce učí pomocí hmotných věcí, za ponaučením hned následuje omyl a zapomnění. Jestliže však vyučuje Duch svatý, paměť vše uchovává bez úhony.

Irina Gorainoff – Serafim Sarovský: život a duchovní moudrost

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 6. neděle velikonoční – cyklus A z předchozích let najdete zde.