Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

7. neděle velikonoční – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 27.5.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1330
Zpět do rubriky

1Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 2Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. 3Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 4Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. 5Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. 6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal, a zachovali tvoje slovo. 7Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; 8vždyť slova, která jsi mně dal, dal jsi jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. 9Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; 10a všechno moje je tvoje a všechno tvoje je moje. V nich jsem oslaven. 11Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ (Jan 17,1-11a)

 

Stejně jako nás vzpomínka na oheň nezahřeje, tak víra bez milosrdné lásky nezpůsobí v duši osvícené poznání. Stejně jako sluneční světlo k sobě přitahuje zdravé oko, tak i Boží poznání k sobě prostřednictvím milosrdné lásky přitahuje čistý rozum.

Maxim Vyznavač – Filocalia

Na počátku poznání je očištění mysli a vůle. Bez očištěné mysli nelze pochopit Boha ani člověka. Všechno, co si neočištěná mysl myslí o Bohu, člověku, světu či historii, je zapotřebí ověřit, protože se velmi pravděpodobně jedná o iluzi, a tedy vychýlení se, které dříve nebo později člověka přivede do situace, která se otočí proti němu samotnému (…)

Poznání Boha totiž není nějakou teoretickou záležitostí či otázkou, kterou by šlo vyřešit u stolu pročítáním filozofických knih. Přístup k Bohu není možný pouhým rozvojem lidské osobnosti. Dosažení světla není otázkou lidské dovednosti, inteligence nebo vůle a ani výsledkem asketických cvičení.

Spíše to je něco, čehož předpoklad spočívá v lidském uvědomění si pravdy o svém životě: žít pro život, nebo žít pro smrt.

Marko I. Rupnik – Nové cesty pastorální teologie

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 7. neděle velikonoční – cyklus A z předchozích let najdete zde.