Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 9.6.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1417
Zpět do rubriky

11. června 2017

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

 Ježíš řekl Nikodémovi: 16„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. 18Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ Jan 3,16-18

  

Pravá láska

Starý opat viděl, jak mniši bez přestání mluví o lásce k Bohu, a měl z toho radost. Mnohý z nich však zároveň neměl zábrany pohoršovat se nad kýmkoliv, a to z různých malicherných důvodů. Dokonce i nadávat na lidi a šířit o nich nepravdy a pomluvy.

Zklamalo ho to a řekl jim: „Chceme být syny toho, který vládne neomezenou láskou. Toho, který rozžal oblohu a jemuž se klaní hvězdy. Rozhodli jsme se milovat Boha, ale toho nedosáhneme, dokud nemilujeme každého, skutečně každého, i toho nejobyčejnějšího člověka.“

„Ale my milujeme Boha i člověka! Před hříchy těchto lidí však nemůžeme zavírat oči,“ odpověděli mu.

Opat se pousmál a povídá: „Člověka milujeme tehdy, když si v jeho smíchu uvědomujme i jeho slzy a v jeho slzách slyšíme i jeho smích: když v jeho výsluní vidíme jeho pády a v jeho pádech nacházíme i jeho úspěchy; když se umíme těšit z jeho vznešenosti, ale jeho hřích nám nedokáže zatemnit zrak.“

 Juraj Jordán Dovala – Pozvání do ticha


Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

z předchozích let najdete zde.