Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

14. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 8.7.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1195
Zpět do rubriky

25Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; 26ano, Otče, tak se ti zalíbilo. 27Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. 28Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. 29Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. 30Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,25-30)

 

K tématu

Nesoulad s Bohem

Starý opat se procházel v zahradě s člověkem, který měl dobrou náladu, a jen se rozplýval: "Ptáci zpívají, sluníčko svítí, tráva ševelí, lidé se milují... Co tomuto světu chybí?"

"Nic, jen to poslední není úplně pravda," odpověděl mu klidně opat.

"Co prosím?"

"Máte pravdu, všechno funguje, ale člověk tak úplně ne. Člověk je největší recidivista ze všech tvorů pod sluncem. Stále preferuje to, co mu přináší vnitřní mrzutost a duševní kocovinu: nesloulad s Bohem.

Juraj Jordán Dovala – Pozvání do ticha

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 14. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.