Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

26. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 30.9.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1428
Zpět do rubriky

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: 28„Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ 29On odpověděl: ‚Mně se nechce‘, ale potom toho litoval, a přece šel. 30Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,‘ ale nešel. 31Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. 32Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“
(Mt 21,28-32)

 

K tématu

Trénovat lásku

Skupina mladých lidí přišla za matkou Makrínou promluvit si o tom, jak je pro ně těžké snažit se žít dobrý život.

„Víme“, říkali, „že musíme milovat Boha celým svým srdcem a celou svou myslí a svého bližního jako sami sebe. Nechápeme ale, jak to máme udělat, protože naše srdce nám zůstává studené a mysl máme plnou svých vlastních záležitostí. Jak se můžeme naučit milovat?“

„Musíte to trénovat,“ řekla jim.

„Ale jak máme trénovat lásku?“ zeptali se.

„Litováním všeho toho, co není láska,“ odpověděla.

„A k čemu to bude dobré?“

„Když poznáte, jak litovat toho, že nemilujte, naučíte se zároveň, co znamená milovat,“ řekla matka Makrína.

 Irma Zaleski – Moudrost kradu u svatých

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 26. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.