Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

30. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 28.10.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1267
Zpět do rubriky

34Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se 35a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: 36„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ 37Odpověděl mu: „ ‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání. 39Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
(Mt 22,34-40)

 

K tématu

Dobrá rada

Jeden zklamaný muž přišel za opatem a říká mu: „Cos to, prosím tě, udělal? Tys mne obelhal…“ „Jak to?“ zeptal se vyděšeně starý opat. „Nu, v kázání jsi mluvil o tom, že máme milovat i stromy, ptáky a zvířata. Šel jsem tedy pohladit potulného psa, aby cítil drobek mé lásky, a teď z toho  mám tři stehy, člověče!“ přistrčil opatovi pod nos ovázanou ruku. „A za to můžeš ty!“

„Ach tak,“ chytil se opat zoufale za hlavu a soustrastně se na muže podíval. „Ale to je veliký omyl, můj příteli. Potulné zvíře bývá nebezpečné, to ti mělo dojít. Životní moudra a dobré rady platí, ale tvé srdce musí vědět, kdy a co z nich máš použít. K tomu, že máš všechny  a všechno milovat, ti přidám poznámečku pod čarou: Miluj tak, abys nebyl pro druhé otravný, jinak riskuješ, že tě někdo pokouše.“

Juraj Jordán Dovala – Pozvání do ticha

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 30. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.