Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle adventní – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 23.12.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1165
Zpět do rubriky

26Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
27
k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria. 28Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ 29Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 31Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, 33bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ 34Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ 35Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. 36I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. 37Vždyť u Boha není nic nemožného.“ 38Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.(Lk 1,26-38)

 

K tématu

Boží portrét

Jednoho dne se anděl Michelangelo, malíř, rozhodl, že namaluje portrét Boha. Věděl, že to bude nejsložitější dílo, co kdy maloval. Bůh je obrovský: jak ho dostane do obrazu? Rozhodl se udělat si pár skic, aniž by moc přemýšlel o tom, co kreslí. Začal list po listu črtat něco o Bohu. Pracoval freneticky a pokaždé objevil něco dalšího, dostal nový nápad. Počmáral miliony papírů, takže jeho ateliér praskal ve švech. Jednoho dne se snažil trochu uklidit a zapomněl zavřít okno. Laškovný větřík odnesl pár milionů papírů oknem ven. „To je katastrofa! Moje výkresy!“

Náčrtky létaly všude možně a mnoho jich spadlo i na Zemi. Lidé je našli, prohlíželi si je a studovali a byli šťastní, že konečně vědí, jak vypadá Bůh. Pak začali náčrtky různě vykládat. „Bůh je jako slunce,“ říkal jeden. „Ne, Bůh je silný jako býk,“ tvrdil druhý. Každý byl přesvědčen, že našel ten jediný a skutečný obraz Boha, a tak se začali hádat. Bůh z toho byl velmi smutný a rozhodl se, že to tak nenechá. „Půjdu mezi ně osobně. Tak mě uvidí, budou si na mě moci sáhnout a uslyší mě.“ Jak Bůh rozhodl, tak učinil. Narodil se jako dítě uprostřed lidí a jmenoval se Ježíš.

Proto je dnes pro všechny snadné poznat Boha. Stačí znát Ježíše.

Bruno Ferrero – Rosa pro duši, Portál 2014

Je to pro nás snadné poznat Boha?

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle adventní – cyklus B z předchozích let najdete zde.