Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Svátek Křtu Páně - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 6.1.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1251
Zpět do rubriky

7Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. 8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana pokřtít v Jordáně. 10Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se z něho snáší Duch jako holubice. 11A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Mk 1,7-11)

 

K tématu

Boží láska

Kněží rozmlouvali a vyjasňovali si mezi sebou názory.

„Křtít musíme už děti, to je podstata naší víry. Bez křtu jsi prakticky stále pohan.“

„Ale Ježíš se taky dal pokřtít až v dospělosti, Bůh k tomu potřebuje tvé rozhodnutí.“

„Rozhodují o tom přece tví rodiče a ty to pak zpečetíš biřmováním.“

„Podívejte, Židé hned po narození mají obřízku, my máme křest.“

„Ale apoštol Pavel řekl, že bez obřízky obejdeme.“

„Jen jestli se pak může dostat Žid do nebe, když není pokřtěn?“

„Může.“

„Nemůže, jak by to vypadalo.“

„Přece má své svědomí.“

„Ale není pokřtěn.“

„A proč ty nic neříkáš?“ zeptali se bratra, který s nimi seděl a mlčel.

„Co vám mám k tomu povědět?“ řekl potichu. „Před pár týdny jsem byl na misiích. Na africkém území, kde se bojovalo, střílelo a zabíjelo. Byla tam válka. Viděl jsem hrůzu lidského utrpení, bolest a strach. Na zemi ležela lidská těla, včetně malých dětí a znásilněných žen. Těžko se to dá popsat. Tam jsem viděl plakat Boha. A pochopil jsem věc, které se budu držet do konce života: jediné, co potřebujeme, je Boží láska a zase jen Boží láska. Svět zachrání BOŽÍ LÁSKA.“

Juraj Ján Dovala – Pankáč v kostele

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace Svátku Křtu Páně – cyklus B z předchozích let najdete zde.