Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 13.1.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1316
Zpět do rubriky


 

35Jan stál se dvěma ze svých učedníků. 36Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ 37Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. 38Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde bydlíš?“ 39Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. 40Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona a řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – 42a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála). (Jan 1,35-42)

K tématu

Bůh vstupuje do času lidí jako do vlastního domu, přináší s sebou onen záměr, který měl již na počátku. Slovo vstupuje do astronomického času, konkrétní hodiny konstelace hvězd a dějin, do prožívání minulého, přítomného a budoucího času…

Sláva Boží je zjevením Boží přítomnosti. Evangelium svým oživujícím Slovem vstupuje tím, že proměňuje dějiny lidí v dějiny člověka s Bohem, který je blízko. Vstupuje do dějin a stávají se dějinami spásy. Místo osudu – „fátum“ pohanů – je zde nadpřirozenou silou, která nad tím zcela vítězí. Člověk může nalézt v rozhodování sílu dobra, které je pro budoucnost rozhodující. Oživující slovo vstupuje do dějin, otevírá člověku možnost přítomnosti Ducha, který proniká lidské dějiny, překonat fatalismus či shodu náhod. Člověk je spojen s pramenem života, začátkem a principem všeho dobra.

 Pavel Ambroz – Kam směřuje česká katolická církev?

Setkání s Mesiášem - Kristem proměňuje naše dějiny, naše životy. Kristus je tajemství, které prostupuje celé dějiny lidstva.

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde a  zde