Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

1. neděle postní – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 17.2.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1213
Zpět do rubriky
12Duch vyvedl Ježíše na poušť. 13Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. 14Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: 15„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se věřte evangeliu.“
 
K tématu
 
Jednoho dne se rabín procházel se svým synem po břehu Mrtvého moře. Tu se syn zeptal otce: „Jak vzniklo toto moře?“ Rabín se zamyslel a pravil: „Když byli Adam a Eva vyhnaní z ráje, procházeli zemí. Viděli, jak je proti ráji pustá, smutná a nebezpečná. Tu si plně uvědomili důsledky svého hříchu a bolestně se nad tím rozplakali. Jejich slzy postupně naplnily tuto hlubokou proláklinu. A tak vzniklo mrtvé moře. Nato se chlapec tázavě podíval na svého otce: „Skutečně? Vážně je to pravda?“ Rabín se pousmál: „Ne, synu, je to jen příběh. Protože kdyby to měla být pravda, bylo by to moře stokrát, tisíckrát, možná i milionkrát větší.“
Jan Plodr 

Kéž bych si uvědomil důsledky svého hříchu...

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 1. neděle postní – cyklu B z předchozích let najdete zde.