Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle postní – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 9.3.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1088
Zpět do rubriky

 

Ježíš řekl Nikodémovi: 14„Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. 16Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. 18Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“(Jan 3,14-21)
K tématu
Nebe a peklo
Matka Makrina jednou potkala nějakého muže a ten se jí zeptal, jestli věří v peklo. „ Věřit v peklo je snadné, ale mnohem těžší je věřit v nebe,“ řekla. „Proč myslíte, že to tak je, zeptal se. „Protože peklo si pro sebe můžeme vytvořit snadno,“ odpověděla, „ale je nemožné vytvořit si naše vlastní nebe, o což se ve skutečnosti neustále snažíme!“
„Ale matko, nemyslím peklo tady na zemi, kterým, souhlasím, musí většina z nás projít – myslím to, do kterého jdeme po smrti, pokud jsme byli v životě zlí. Dokážete věřit, že tam Bůh někoho pošle?“ „Ne, nedokážu,“ odpověděla matka Makrína. „Nevěřím, že Bůh posílá někoho buď do pekla, nebo do nebe. Ale naučila jsem se, že je v našich možnostech odmítnout Boží lásku, jež je jediné nebe, které existuje – ať už v tomto životě, nebo v tom příštím.“
„Ale určitě ne navěky věků? Mohla by to vůbec nějaká lidská bytost vědomě udělat?“ „Příteli, nevím,“ odpověděla matka. „Všechno, co vím, je, že se musím modlit, abych to nikdy neudělal já!“
Irma Zaleski – Moudrost kradu u svatých
Bůh dal svého Syna, abych já bych zachráněn.
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle postní – cyklu B z předchozích let najdete zde.