Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle velikonoční – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 15.4.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 963
Zpět do rubriky
3. neděle velikonoční – cyklus B
35Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. 36Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ 37Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. 38Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? 39Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ 40A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. 41Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ 42Podali mu kus pečené ryby. 43Vzal si a před nimi pojedl. 44Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ 45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých 47a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. 48Vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.““ (Lk 24,35-48)
 

K tématu

Tajemství Boží krve
Jeden muž přišel za knězem s otázkou: „Já vám věřícím nerozumím. Modlíte se, pak zajdete do kostela, někdy na poutě a někdy děláte dobrý skutek. Co je na to tak přitažlivého? Proč vlastně věříte, když se dá velice dobře žít i bez Boha?
Kněz se zamyslel: „Víš příteli, to už je tajemství Boží krve, která proudí vesmírem a všechno oživuje. Je to Duch Svatý- Boží krev. Kdyby Duch Svatý ustal ve své činnosti, nastalo by totéž, jako když se ti v těle zastaví krevní oběh. Vesmír by zkolaboval, během vteřiny by se propadl do sebe, protože časoprostor by přestal existovat. Hmota bez Ducha Svatého by byla hrouda vesmírného prachu bez života. Žádné světlo, žádná energie… Všude by zavládla ledová tma.
Toto jako věřící víme. Víme, že Duch je život, materie je pouze jeho nástrojem. Proto věříme a bez Boha nechceme žít.“
Juraj Jordán Dovala – Pankáč v kostele
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle velikonoční – cyklu B z předchozích let najdete zde.