Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ilustrace
Zveřejněno: 20.5.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1064
Zpět do rubriky
26Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. 27Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. 12Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. 13Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.14On mně oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. 15Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)
 
 
 
K tématu
„Mám dva syny. Když bylo staršímu třináct, těžce onemocněl na ledviny. Lékaři mu sice zachránili život, ale každé dva měsíce jsme ho museli do nemocnice vozit. Když bylo třináct tomu mladšímu, onemocněl stejnou nemocí, jako tehdy ten starší bratr. I jemu zachránili život, i jeho sem musíme každé dva měsíce vozit. Už jen jeho.
Když bylo totiž staršímu devatenáct, jel na motorce a na křižovatce mu nedalo přednost auto. Byl na místě mrtev. Potom všem, co jsme si s ním zažili…
Obestřela mě naprostá marnost, zbořil se mi svět, přestala jsem žít. Jen jsem živořila v jakési apatii. Sice jsem byla běžná věřící katolička, ale Bůh byl daleko a žádné modlitby nepomáhaly.
Jednou jsem tak ležela na zádech na posteli a tu mně najednou zaplavilo nikdy předtím nepoznané světlo a láska. Byla jsem tím zcela naplněna. Byl to Bůh? Už jsou to tři roky, od toho okamžiku se můj život úplně proměnil, stále intenzivně poznávám, že Bůh je láska, že je všude a že vše prostupuje. Žiji ve světle a lásce a vím, že je v našem životě všechno v pořádku.
Snad si někdo myslí, že jsem blázen, ale já jsem opravdu šťastná.
Chtěla jsem vám to říct, děkuji vám, že jste mě vyslechl, myslela jsem, že byste tomu mohl rozumět.“(…)
Jsme-li ve světle a lásce Boží, i smrt je jen epizodou, protože všude nakonec zavládne život…
 
 
Ladislav Heryán – Stopařem na této zemi
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Seslání Ducha svatého – cyklu B z předchozích let najdete zde.