Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 26.5.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1009
Zpět do rubriky
16Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. 17Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. 18Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a 20učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
(Mt 28,16-20)
 
 
K tématu
Setkání s Bohem
Kdysi chtělo malé dítě poznat Boha. Vědělo, že to bude dlouhá cesta, a tak si do batohu zabalilo housky a trochu ovocné šťávy a nadšeně se vydalo na cestu.
Když obešlo skoro tři bloky, potkalo v parku stařenku. Seděla na lavičce a pozorovala holuby. Dítě se posadilo vedle ní a otevřelo batoh. Zrovna se chystalo vypít trochu ovocné štávy, když si všimlo, že stařenka vypadá hladově. Nabídlo jí jednu housku. Stařenka ji vděčně přijala. Měla tak krásný úsměv, že jej dítě zatoužilo znovu spatřit. A tak jí nabídlo trochu šťávy. Stařenka mu zn ovu věnovala nádherný úsměv. Dítě bylo šťastné.
Začalo se šeřit. Dítě bylo unavené a zvedlo se z lavičky. Než se vydalo domů, otočilo se a stařenku objalo. Ta jej odměnila nejširším a nejkrásnějším úsměvem.
Když se přišlo domů, překvapilo matku štěstím, které z něj vyzařovalo. Zeptala se na důvod radosti a dítě odpovědělo: „Jedlo jsem s Bohem. A představ si, že má ten nejkrásnější úsměv na světě!“
Mezitím se vrátila domů i šťastná stařenka. Udivila svého syna pokojem, který se rozléval po tváři. Zeptal se jí: „Matko, co jsi dnes dělala, že jsi tak šťastná?“
Žena odpověděla: „Jedla jsem v parku housky s Bohem. A představ si, že je mladší, než jsem čekala.“
 
Někdy si myslíme, že je Bůh od nás daleko…
Kdybychom s druhými jednali jako se ztělesněným obrazem Božím, proměnilo by to naše srdce…
Je možné, že někteří z nás tráví život hledáním Boha a…
José Carlos Bermejo – Další příběhy pro uzdravení duše
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Nejsvětější Trojice – cyklu B z předchozích let najdete zde.