Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

28. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 13.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1007
Zpět do rubriky
„Kdo si život neužije, ten ho není hoden“. Tak jak si užít život?
 
17Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ 18Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. 19Znáš přikázání: Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!“ 20On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ 21Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ 22On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. 23Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ 24Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! 25Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ 26Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ 27Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ 28Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ 29Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, 30aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“ (Mk 10,17-30)
 
 

K tématu

 

Peníze a závislost
Není to zase tak dávno, kdy se mezi nejznámější závislosti počítaly alkohol, tabák a karban. Dnes se počet závislostí rozrostl a přibyly drogy, proherní automaty, pornografie, závislost na internetu a špičkových mobilních telefonech. Nelze mít ovšem všechno. Leč slogany kolem nás hlásí, že ten, „kdo si život neužije, ten ho není hoden“ nebo ještě horší hlášku: „Když mít musíš, tak mít musíš.“ A protože si to nelze všechno obstarat z nedostatku vlastních financí, nabízí se možnost půjčky. Počet závislých roste i v tomto směru.
Negativem všech závislostí není jen ztráta peněz a času, ale především ztráta lidské svobody. Bůh nám dal svobodu, ale pokušitel na ni útočí ze všech stran. Je nutné si uvědomit, že vítezství nad pokušením je stokrát větším ziskem než výhra milionové částky v automatu. Existují ovšem životní situace, kdy lidé nemají ani všechny prostředky k zajištění základních potřeb lidské existence a musejí si půjčku vzít. V takových případech nelze hovořit o rozmařilosti, marnivosti nebo závislosti, ale o nutnosti. 
Na výše uvedený počet závislostí se statisticky dotahuje závislost na každoroční letní dovolené u moře a zimní v Alpách nebo vánoční „dárková exploze“ pod stromečkem. V těchto případech kraluje slogan: „Nebuď troškař.“ A abychom nebyli oni troškaři a aby se o nás u sousedů neříkalo, že v létě jezdíme jenom na Lipno místo na Mallorku, půjčíme si na to. Zasáhne to sice bolestivě do našeho domácího rozpočtu, ale na druhé straně naše selfíčka z pláže, předložená méně majetným sousedům, budou na tu ránu zaručeně hojivým balzámem. Stejná je situace před vánočními svátky. Celý rok jsem se ženě ani dětem nevěnoval, tak jim to nahradím v naturáliích. A nejsem troškař. Loni jsem dostal dárek za tisíc, letos vrátím za dva. A spirála se roztáčí.
Max Kašparů – O mozcích a bezmozcích
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 28. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.