Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

30. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 24.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 954
Zpět do rubriky
30. neděle v mezidobí – cyklus B
46Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. 47Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ 48Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 49Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ 50On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ 52Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.(Mk 10,46-52)
 
K tématu
 
Vyslyšení
Za Pánem přicházela řada nemocných, i beznadějných případů. Někdy byl vysloveně poslední instancí. Stačilo slovo a chromý zase chodil, slepý viděl, byli uzdravení i malomocní, dokonce i posedlí zlým duchem. Říkal jim: Tvá víra tě zachránila. Kladl důraz na víru v Boží možnosti.
V Jerichu u cesty seděl slepý Bartimaios. Když zjistil, že se blíží Ježíš, začal křičet: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! Mnozí ho okřikovali, ať mlčí. Rušilo je to, ale on křičel stále víc. Bál se, aby ho Ježíš nepřešel a nevzdálil se mu. Hlasitostí živil naději, že ho Ježíš nepřejde bez povšimnutí, že ho nepřeslechne. Co chceš, abych pro tebe udělal? Mistře, ať vidím. Jdi, tvá víra tě zachránila.
Pán Ježíš nechtěl být považován především za léčitele – hledal víru, probouzel ji a reagoval na ni. Jsou větší hodnoty než zdraví těla. Uzdravený slepec tomu rozuměl.
V Boží blízkosti/na minutu s Karlem Herbstem, KNA 2007
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 30. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.