Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

31. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 3.11.2018
Autor:
Přečtení: 1008
Zpět do rubriky
 
28Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. 30Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ 32Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho 33a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ 34Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. (Mk 12,28b-34)
 
K tématu
 
Miluji to, čím jsem.
Miluji prostředí, v němž žiji.
Miluji ty, s nimiž žiji.
Miluji to, co dělám.
Je mi s tebou dobře, Ježíši.
A jdu za tebou.
 
Jedinečný vzkaz:
Jsem vděčná za svého muže, když si stěžuje,
že není hotová večeře, protože to znamená, že je se mnou.
Za svoji dceru, když si stěžuje, že musí mýt nádobí,
protože to znamená, že je doma, a ne na ulici.
Za daně, co musím platit, protože to znamená,
že mám zaměstnání.
Za nepořádek, co musím uklízet po večírku,
protože to znamená, že jsem byla obklopena přáteli.
Za oblečení, co je mi těsné, protože ta znamená,
že mám co jist.
Za svůj stín, který mne provází, protože to znamená,
že jsem venku na slunci.
Za trávu, co je potřeba posekat, za okna,
co se musí umýt, za okapy, co je třeba vyčistit,
protože to znamená, že mám domov.
Za všechny nářky na vládu, co slýchám,
protože to znamená, že máme svobodu slova.
Za to, jak daleko od domu musím parkovat,
protože to znamená, že mohu chodit a že mám čím jezdit.
Za účet za vytápění, protože to znamená, že mi bylo teplo.
Za tu paní, co v kostele seděla za mnou a zpívala falešně,
protože to znamená, že slyším.
Za hromadu prádla k žehlení, protože to znamená,
že mám co na sebe.
Za bolavé svaly na konci dne, protože to znamená,
že jsem mohla tvrdě pracovat.
Za budík, co brzy ráno zvoní, protože to znamená,
že jsem naživu.
A konečně i za tenhle vzkaz, protože to znamená,
že mám přátele, kteří na mě myslí.
Bruno Ferrero – Modlitba štěstí
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 31. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.