Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

32. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 18.11.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 844
Zpět do rubriky
38Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, 39první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; 40vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ 41Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. 42Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. 43Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. 44Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ Mk 12,38-44
 
K tématu
 
Když tvoje víra vychladne, začneš rozhodovat o tom, co papež má a co nemá dělat, začneš rozhodovat, s kým se papež smí a s kým se nesmí modlit, a zdali může i s protestanty, nebo dokonce i se Židy.
Když tvoje víra vychladne, začneš usilovně hledat na svých bližních něco zlého a vítězoslavně najdeš vždycky.
Když tvoje víra vychladne, začneš řešit, v jaké poloze přijímat svaté přijímání, aby to bylo správně, jak má být otočen oltář a jak má být otočen kněz a jakým jazykem má mluvit, aby byl Bůh spokojen nebo aby byli spokojeni lidé nebo abys byl spokojen ty, a ještě tomu bude drze říkat návrat k tradici.
Když tvoje víra vychladne, začneš se v kostele otáčet a rozhodovat o tom, kdo ještě smí a kdo už nesmí chodit ke svatému přijímání.
Když tvoje víra vychladne, zapomeneš, že církev svatá není řízena anděly, a budeš mít spoustu připomínek k tomuto nebo jinému křesťanu, sestřičce, knězi řeholníku či biskupovi a budeš kritizovat, kritizovat a kritizovat.
Marek Vácha - Nevyžádané rady mládeži

 Výklad biblického čtení a úvod do meditace 32. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.