Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 25.11.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1024
Zpět do rubriky
33Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ 34Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ 35Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ 36Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ 37Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18,33b-37)
 
 
K tématu
 
Pantokrator
… Šel jsem ze školy a najednou jsem na obloze uviděl obraz Ježíše Krista. Přišlo to tak náhle a spontánně. Díval jsem se na oblohu a odtamtud na mě shlížel vznešený, láskyplný, milosrdný Ježíš Kristus. Bibli jsem znal celkem dobře, ale moje teologické vzdělání bylo celkem nulové. Až později jsem zjistil, že to byl Pantokrátor (řec. Vševládný), tehdy jsem to netušil. Kristova tvář mi přinesla nebývalý pokoj v duši, radost a hluboké naplnění. (…)
Kristova živá přítomnost je nad námi i v nás. Ježíš Kristus – Pantokrátor vládne nad světem viditelným i neviditelným.
Juraj Jordán Dovala – Chrám uprostřed tržiště    
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Ježíše Krista Krále – cyklu B z předchozích let najdete zde.