Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

1. neděle adventní - cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 2.12.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 918
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům: 25„Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; 26lidé budou zmírat strachem    a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. 27A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. 28Až to začne, vzpřimte se    a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. 34Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; 35přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. 36Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“ (Lk 21,25-28.34-36)
 
 
K tématu
 
Někdy život přináší větší výzvy a Pán nás skrze ně zve k novým obrácením, která umožňují, aby se v našem životě lépe projevila jeho milost, „abychom se stali účastnými jeho svatosti“ (Žid 12,10). Jindy zase máme jen nalézt dokonalejší způsob života v tom, co už děláme: „Všechna tato vnuknutí platí pro obyčejná cvičení, která však byla vykonávána s mimořádnou dokonalostí.“ Když byl kardinál František Xaverský Nguyễn Văn Thuận ve vězení, nehodlal se vyčerpávat marným čekáním na propuštění. Rozhodl se, že bude „prožívat přítomný okamžik a snažit se jej naplňovat až po okraj láskou“, a své rozhodnutí uskutečňoval tímto způsobem: „Chopím se příležitostí, jež s sebou přináší každý den, abych vykonal obyčejné věci zcela mimořádně.“
To je silná výzva pro každého z nás. Také ty potřebuješ pochopit celek svého života jako poslání. Pokoušej se o to nasloucháním Bohu v modlitbě a poznáváním znamení, která ti dává. Ptej se stále Ducha, co od tebe Ježíš očekává v každé chvíli tvého života a v každém rozhodnutí, které máš učinit, abys poznal, jaké místo má v tvém poslání. A dovol mu, aby v tobě utvářel to osobní tajemství, které může zrcadlit Ježíše Krista v dnešním světě.
papež František – Gaudete et exsultate 17, 23, Paulínky 2018
 
Každým okamžikem nás Pán vede a dává nám „znamení“. Chopím se každodenních příležitostí, abych vykonal obyčejné věci s láskou. S tímto úmyslem zkusme vstoupit do vzácného času Adventu.
 
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 1. neděle adventní – cyklu C z předchozích let najdete zde.