Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 19.1.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 924
Zpět do rubriky
1Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. 2Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ 5Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ 6Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. 8A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, 9a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha 10a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ 11To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. (Jan 2,1-11)

K tématu
Různé fantazie o idylické a dokonalé lásce jsou neužitečné, protože postrádají podněty k růstu. Idea nebeské lásky na zemi opomíjí, že to nejlepší má teprve přijít, ono víno uzrálé v průběhu času. Biskupové z Chile připomněli: „Neexistují dokonalé rodiny, které nám představuje klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují nemoci, bolest, smrt […]. Konzumní reklama předvádí iluzi, která nemá nic společného se skutečností, s níž se musejí dennodenně setkávat otcové a matky rodin.“ Mnohem zdravější je přijmout realisticky omezení, výzvy a nedokonalosti a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného spojení, ať se děje cokoli.
papež František – Amoris laetitia 135
 
Život ve společenství – v rodině, ve farnosti, v řeholní nebo nějaké jiné komunitě – je tvořen mnoha maličkými každodenními drobnostmi. Tak tomu bylo ve svatém společenství, které tvořil Ježíš, Maria a Josef, kde se příkladným způsobem zrcadlila krása společenství Nejsvětější Trojice. Tak tomu bylo také ve společném životě, který žil Ježíš se svými učedníky a s prostými lidmi.
Připomeňme si, jak Ježíš vybízel učedníky, aby byli pozorní k maličkostem.
K maličkosti, že na svatbě dochází víno.
K maličkosti, že chybí jedna ovce.
K maličkosti, že vdova daruje jako obětní dar dvě drobné mince.
K maličkosti, že je třeba mít pro lampy olej do zásoby v případě, že se ženich zpozdí.
K maličkosti, když požádá učedníky, aby se podívali, kolik mají chlebů.
K maličkosti, že má připravený oheň a pečenou rybu, když za svítání čeká na učedníky.
papež František – Gaudete et exsultate 143-144
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.