Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

1. neděle postní – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 8.3.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1143
Zpět do rubriky
1Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho vodil pouští 2čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ 4Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk.‘“ 5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. 7Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ 8Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!‘“ 9Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! 10Je přece psáno: ‚Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, 11a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.‘“ 12Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!‘“ 13Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. (Lk 4,1-13)
 
K tématu
Tři nápady
Hned potom to Ježíše začalo táhnout někam stranou od lidí, aby si srovnal myšlenky. Vyrazil tedy do půjčené chaty v brdských lesích. Nikde nikdo. Žádní přátelé ani rodina. Žádná televize, internet, ani telefonní signál. Jen klid, ticho a modré nebe nad hlavou. Po pár týdnech mu ale došly zásoby, a tehdy ho začaly napadat divné věci…
Nejdřív: „Ty jsi Boží Syn? Tak proč tady hladovíš? Máš nárok na nejlepší lahůdky!“
On si ale vzpomněl, že Bible říká:
Víc než po jídlu hladovím po Božím hlasu.
 
(pozn. Lukáš oproti Matoušovu evangeliu obrací druhé a třetí pokušení. tzn. zde uvaha navazuje na verš 9 a následující)
Potom zas: „Ty jsi Boží Syn? Tak to dokaž. Skoč ze střechy svatého Víta a Bůh se postará, aby sis nic nezlámal.“
Tehdy si ale vzpomněl, že Bible říká:
Bůh se nenechá manipulovat.
 
(zde uvaha navazuje na verš 5 a následující)
 
A do třetice: „Kdybys sis najal pořádného volebního manažera, mohl by z tebe být nejmocnější státník světa.“
Tehdy Ježíš poznal, že ho to nenapadá jen tak: „Na to zapomeň, satane!“ okřikl ten hlas ve své hlavě. „Bible říká:
Nenech se nikým ovládat; nedej na nikoho než na Boha!“
A v tu chvíli ho ty ďábelské nápady opustily.
Alexandr Flek – Parabible
 
 
Zdravá mystika
Velká mystička Terezie z Avily († 1582) byla proslulá svoji hlubokou kontemplativní modlitbou. Uměla se přenést přes různá protivenství, měla velký smysl pro humor a ve světských záležitostech vystupovala velmi rázně. Během návštěvy jednoho kláštera bylo vidět, jak si pochutnává na svém oblíbeném jídle. Jedna služka její labužnictví doprovodila poněkud peprnou poznámkou, ale Terezie jí odsekla: „Milá zlatá, pamatuj si: Když koroptev, tak koroptev! A když pokání, tak pokání!“
Andreas Martin (ed.) – Humor v Bibli
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 1. neděle postní – cyklu C z předchozích let najdete zde.