Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 15.6.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1001
Zpět do rubriky
 Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus C
Ježíš řekl svým učedníkům: 12„Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. 13Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. 14On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. 15Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 16,12-15)
 
K tématu
 
Nejsem tolikrát sám uzavřen? Dělám si starosti jen sám o sebe, o své záležitosti, aniž bych otevřel srdce a mysl všem potřebám evangelizace, které stojí před církví?
Svatý Pavel nás učí připodobňovat se ostatním; máme se smát se smějícími a plakat s plačícími. Neboli přijmout za vlastní obtíže všech lidí. To znamená vyjít ze sebe. Když papež Benedikt XVI. v encyklice Deus caritas est mluví o lásce, říká, že láska si žádá „extázi“ neboli vyjití ze sebe, vyjití z místa. Velkým problémem je, že se láska uzavírá do sebe; že někdo miluje jen sebe sama nebo jenom to své – své území, svoje čtyři stěny. Láska Boží, láska v rámci Nejsvětější Trojice přetéká. A říkáme, že Nejsvětější Trojice „vyšla sama ze sebe“. Také my musíme vyjít ze sebe samých, žít v „extázi“.
Pablo Domínguez Prieto – Až na vrchol
 
 
Kdo je Bůh?
Známý novinář, který se považoval z agnostika a odborníka na náboženství, si přišel promluvit s matkou Markínou. Právě psal článek o ústupu víry v Boha v současném myšlení a měl z a to, že by jeho čtenáře mohl zajímat příspěvek z „opačného tábora“.
„Nejprve, matko,“ řekl, „mi dovolte se zeptat: Věříte v Boha?“
„Samozřejmě!“ odpověděla.
„Dobře,“ pokračoval, „můžete mi potom říci: Kdo je Bůh?“
„Nemám tušení!“ řekla matka Makrína.
Novinář vypadal dost zmateně, protože to byla ta poslední odpověď, kterou od ní čekal.
„Co myslíte tím, že nemáte tušení?“ protestoval. „Jak potom můžete tvrdit, že věříte v Boha?“
„Bůh, o kterém bych si mohla udělat představu,“ odpověděla, „by pro mě určitě nebyl věrohodný – a tuším, že ani pro vás.“
Nevěděl, co má říci a tak se rozloučil. Později došel k názoru, že tento rozhovor nebyl dobrý nápad, a ve svém článku ho nezmínil.
Irma Zaleski – Moudrost kradu u svatých
 
 Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Nejsvětější Trojice – cyklu C z předchozích let najdete zde.