Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

21. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 24.8.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 936
Zpět do rubriky
Nejvíce obtíží, úzkostí a soužení ti způsobují právě ty věci, které mi máš odevzdat.
 
22Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 23Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: 24„Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. 25Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‚Pane, otevři nám!‘, odpoví vám: ‚Neznám vás, odkud jste.‘ 26Tu začnete říkat: ‚Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!‘ 27Ale on vám odpoví: ‚Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!‘ 28Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. 29A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. 30Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“ (Lk 13,22-30)
 
K tématu
Ustarané srdce je vždy znamením nedostatku důvěry ve mne. Nepokoj, vnitřní neklid, pochází z touhy ovládat a řídit věci, které je lepší ponechat prozřetelnosti mého Otce. V každém okamžiku ti dávám příležitost důvěřovat mi a odevzdat mi i věci, které bys viděl jinak, než jsou. (…)
Narazíš-li na něco složitého nebo na něco nad tvoje síly, žádej mě, abych to uskutečnil v tobě, nebo nechal nedokončené, podle toho, jak uznám za vhodné. Jsou věci, které bys chtěl vykonat, ale nejsou součástí mých plánů, a naopak, jsou věci, které bych chtěl, abys vykonal, ale tebe samotného by to ani nenapadlo.(…)
Nejvíce obtíží, úzkostí a soužení ti způsobují právě ty věci, které mi máš odevzdat.
Benediktin – In sinu Jesu, v tichu před Pánem

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 21. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.