Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

27. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 6.10.2019
Autor:
Přečtení: 610
Zpět do rubriky

 

5Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ 6Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: 'Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás. 7Když někdo z vás má služebníka, a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: 'Hned pojď a sedni si ke stolu'? 8Spíše mu přece řekne: 'Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' 9Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? 10Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'“  (Lk 17,5-10)
 
K tématu
„Misijní činnost církve dnes potřebuje nový podnět, aby se zhostila výzvy, jakou je hlásání Ježíšovy smrti a vzkříšení. Dojít na periferie, do lidských, kulturních a náboženských prostředí, kterým je dosud evangelium cizí – v tom spočívá missio ad gentes. A pamatovat, že srdcem církevního misijního poslání je modlitba. V tomto mimořádném misijním měsíci se modleme za to, aby Duch svatý vyvolal nové misijní jaro pro všechny pokřtěné a poslané Kristovou církví“
 Na téma mimořádného misijního měsíce „Pokřtění a poslaní“ papež František
 
Milí přátelé, sestry a bratři, milí mladí lidé i děti,
když jsme byli pokřtěni, každý z nás spolu se křtem přijal poslání svědčit druhým lidem o víře, která nám byla svěřena jako poklad. Poklad víry sice máme v křehkých hliněných nádobách, ale máme jej zvěstovat a dosvědčovat nejen ve svém nejbližším okolí, ale po celém světě. Každý z nás má mít podíl na šíření víry. Je „poslaný“, latinsky „missus“, což pochází od (slova) „missio“. Církev je tedy nutně ve své podstatě misionářská.
Výrazem misie se tedy označuje úkol, který byl dán o letnicích apoštolům, celé církvi i každému pokřtěnému jako životní poslání.
Jak se na tomto úkolu a poslání můžeme podílet?
Na čem jsou misie naprosto závislé, je vytrvalá modlitba celé církve. Lidí všech katego­rií, věku a postavení, včetně škol, charit, spolků či modlitebních skupin. To ovšem před­pokládá o tomto poslání vědět a mít v sobě misijní smýšlení. (...)
 
Milí diecezáné,
za nejdůležitější považuji uplatnění misionářského rozměru v církvi naší diecéze a vý­chovu všech generací k překonání určité sebestřednosti,ve které jsme zaujati sami sebou. A také k novému objevování pokladu víry, který v nás posiluje misionářský rozměr.
 
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K MIMOŘÁDNÉMU MISIJNÍMU MĚSÍCI - říjen 2019
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 27. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.