Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

29. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 19.10.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1223
Zpět do rubriky
1Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: 2„V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. 3Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: 'Zastaň se mě proti mému odpůrci!' 4Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a na lidi nedám, 5přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak mě bude ustavičně trápit.'“ 6A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! 7A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal je dlouho čekat? 8Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,1-8)
 
K tématu
V jedné židovské vesnici měli prastarou tradici. Když obyvatelům hrozilo nějaké nebezpečí, celá vesnice se vypravila za rabínem a prosila ho, aby se modlil za jeho odvrácení. Tajemství modlitby spočívalo v tom, že rabín musel jít na určité posvátné místo v lese, musel tam zapálit světlo a pomodlit se zvláštní modlitbu. Po smrti rabína se vystřídalo několik jeho nástupců a na posvátné úkony se zapomnělo. Poslední z nich se modlil: „Bože, neumím ani zázračnou modlitbu, ani zapálit posvátné světlo. Pomůžeš nám i přesto?“ A Bůh odpověděl: „I tak vám pomohu.“ Další rabín už neznal ani speciální modlitbu, ani neuměl zapálit posvátné světlo, ani neznal správné místo. Když se modlil, ptal se Boha: „Bože, nevím, kde je správné místo, jak zapálit posvátné světlo a jak zní ta správná modlitba. Co mám dělat?“ A Bůh mu odpověděl: „Jen se modli.“ A Bůh opět neštěstí od vesnice odvrátil.
 Petr Weissman – Laskavé slovo na každý den

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 29. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.